Угода користувача

Ця Угода користувача (надалі – «Угода»), укладається між Інтернет-магазином canapteka.com.ua, що знаходиться в мережі за адресою https://canapteka.com.ua (надалі – «Інтернет-магазин», «Сайт»), з одного боку, та користувачем послуги, який прийняв умови цієї Угоди шляхом приєднання/реєстрації/оформлення покупки в цілому і беззастережно  (надалі – «Покупець»), з іншого боку, і визначає умови придбання товарів через Сайт.

 1. Основні положення
  • Ця Угода укладається між Покупцем та Інтернет-магазином в момент оформлення замовлення. Покупець підтверджує свою згоду з умовами, встановленими цією Угодою.
  • Інтернет-магазин залишає за собою право вносити зміни до цієї Угоди в односторонньому порядку.
  • Ця Угода є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
  • Інформація про товар та ця Угода, що представлені на Сайті, є публічною офертою згідно ст. 641 Цивільного кодексу України.
  • До відносин між Покупцем та Інтернет-магазином застосовуються положення Цивільного кодексу України про роздрібну торгівлю, а також Закон України «Про захист прав споживачів» та інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до них.
  • Покупцем може бути будь-яка фізична або юридична особа, здатна прийняти та оплатити замовлений нею товар в порядку та на умовах, визначених цією Угодою на території України.
  • Дана Угода повинна розглядатись у тому вигляді, в якому вона опублікована на Сайті, і повинна застосовуватись та тлумачитись відповідно до законодавства України.
 1. Інформація про товар
  • Інформація про товар, що пропонується для покупки в Інтернет-магазині, представлена у вигляді фотографій товару і його опису.
  • Товар може незначно відрізнятися від його фотографій на Сайті, але відповідатиме його опису.
  • На прохання Покупця представник Інтернет-магазина може надати (по телефону або за допомогою електронної пошти) іншу інформацію, необхідну і достатню, з точки зору Покупця, для прийняття ним рішення про покупку товару.
  • Зазначена на Сайті ціна товару може бути змінена Інтернет-магазином в односторонньому порядку, але не після того, як замовлення було оформлене Покупцем.

 

 1. Порядок придбання товару
  • Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті, як такий, що є в наявності. Кожен товар може бути замовлений в будь-якій доступній кількості. Оформлення замовлення здійснюється за допомогою відповідного інтерфейсу, наявного на сторінках Інтернет-магазину.
  • При оформленні замовлення Покупець надає Інтернет-магазину наступну інформацію:
 • Повне Ім’я та прізвище
 • Країна, регіон, місто доставки
 • Телефон
 • Адреса електронної пошти (E-mail)
  • Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість виконання Інтернет-магазином своїх зобов’язань перед Покупцем.
  • При замовленні товару в нічний або неробочий час, а також в вихідний або святковий день, замовлення вважається отриманим о 10 годині ранку в наступний робочий день.
  • Після оформлення замовлення на E-mail Покупця буде надіслане письмове повідомлення про таке замовлення. У разі незгоди Покупця з інформацією, вказаною в цьому повідомленні, він зобов’язаний письмово відмовитись від даного замовлення.
  • При відсутності товару на складі представник Інтернет-магазину зобов’язаний довести до відома про це Покупця (по телефону або за допомогою електронної пошти).
  • При відсутності товару Покупець має право замінити його іншим товаром або анулювати замовлення.
  • Покупець має право відмовитись від замовленого товару в будь-який час до його відправки, завчасно повідомивши про це Інтернет-магазин. У випадку відмови від товару після його доставки, з Покупця утримується сума фактично понесених витрат Інтернет-магазина на доставку товару.
 1. Доставка товару
  • Доставка товару, замовленого в Інтернет-магазині, в узгодженому кількості та асортименті, здійснюється Інтернет-магазином по всій території України за допомогою служб доставки.
  • Витрати з доставки товару обговорюються з представником Інтернет-магазину.
  • Відправлення та доставка замовленого товару проводиться в обумовлені з Покупцем терміни.
  • Покупець зобов’язаний в присутності курьера виконати прийняття товару за кількістю, якості, асортиментом та комплексності замовленого товару.
 2. Повернення товару
  • Покупець має право відмовитись від товару після його отримання протягом 14 календарних днів. Повернення товару належної якості можливе у випадку, якщо збережено його товарний вигляд (не розкрита упаковка), споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт і умови покупки зазначеного товару.
  • При відмові Покупця від товару Інтернет-магазин повертає Покупцеві грошову суму, сплачену ним за товар, за вирахуванням фактично понесених витрат на доставку товару Покупцеві і вивезенням товару від Покупця, протягом 10 днів з дня пред’явлення Покупцем такої вимоги.

 

 1. Відповідальність
  • Інтернет-магазин не несе відповідальності за можливі технічні помилки в роботі Сайту, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасне виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж подіями непереборної сили (фор-мажор, ст. 617 Цивільного кодексу України), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, революції, протести, пожежі, повені та ін.)
  • У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов’язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Інтернет-магазин несе відповідальність в межах сум, отриманих від Покупця в якості оплати за послуги.
  • Інтернет-магазин не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від Покупця в якості оплати за послуги/товари.
  • Інтернет-магазин не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.

 

 1. Конфіденційність
  • Інтернет-магазин зберігає всю інформацію про замовлення і даних Покупця, згоду на обробку яких Покупець дає при приєднанні до цієї Угоди, і зобов’язується не розголошувати її. Інтернет-магазин зобов’язується не поширювати конфіденційну інформацію про будь-які дані Покупця без його на те згоди, за винятків випадків, обумовлених в Угоді або інших випадків, передбачених законодавством (наприклад при передачі для доставки замовлення компанії перевізнику)

 

 1. Інтелектуальна власність
  • Вся інформація, що міститься на сторінках Інтернет-магазину, включаючи фотографії, логотипи, диза йн, опис, а також інша інформація – є інтелектуальною власністю Інтернет-магазину. Копіювання і будь-яке інше використання матеріалів магазину в комерційних цілях без письмової згоди Інтернет-магазину заборонено.
 1. Заключні положення
  • Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’зані з нею, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
  • Визнання судом будь-якого з положень даної Угоди недійним або таким що не підлягає виконанню, не звільняє сторони від виконання інших положень Угоди.

Додаток до Угоди користувача

Обробка персональних даних

 1. Акцептуя Угоду, Покупець погоджується на весь термін її дії на:

1.1 Обробку персональних даних – збір, запис, систематизація, накопичення, використання, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, передачу (надання, доступ), блокування, знеособлення, знищення персональних даних. Інтернет-магазин здійснює автоматизовану, неавтоматизовану і змішану обробку персональних даних, з метою просування товарів, робіт, послуг, в тому числі товарів, робіт, послуг третіх осіб. Під третіми особами мається на увазі особи, перелік яких розміщений на Сайті);

1.2 Надання інформації про суб’єкта персональних даних третім особам, з якими суб’єкт персональних даних планує і / або укладає договори, планує скористатися або користується послугами третіх осіб. У разі необхідності надання персональних даних для досягнення зазначених вище цілей третій особі, а так само як при залученні третіх осіб до надання послуг в зазначених цілях, при передачі Інтренет-магазином обробки персональних даних належних йому функцій і повноважень іншій особі,оператор обробки персональних даних має право в необхідному обсязі розкривати для здійснення вищевказаних дій інформацію про Покупця (включаючи персональні дані: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, адресу місцезнаходження, номер телефону, адресу електронної пошти, інформація про надані Інтернет-магазином послуги (в тому числі інформації про місцезнаходження при отриманні послуг) і платежах за ці послуги, та будь-яку іншу інформацію надану Покупцем Інтернет-магазину,в тому числі інформація про виконані / невиконані грошові зобов’язання, інша інформація, отримана з інших джерел, надана суб’єктом персональних даних) таким третім особам, їх агентам і іншим уповноваженим ними особам, а також надавати таким особам відповідні документи, що містять таку інформацію;

1.2.1. Отримання реклами при використанні послуги, а також отримання реклами з метою просування товарів робіт послуг Інтернет-магазина і третіх осіб (за винятком відомостей, що становлять таємницю зв’язку), в тому числі шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою засобів зв’язку (Під третіми особами мається на увазі особи, перелік яких розміщений на Сайті.

1.2.2. У разі, якщо Інтернет-магазин  доручає обробку персональних даних Покупця третій особі з метою укладення та/або виконання своїх зобов’язань за Угодою, стороною якої є Покупець-громадянин, і/або з метою здійснення прав і законних інтересів Інтернет-магазина або Покупця, згода Покупця на це доручення, в тому числі на передачу його персональних даних такого третій особі, обробку персональних даних таким третьою особою відповідно до доручення Інтернет-магазина, не потрібна.

1.3. Покупець має право висловити свою відмову від здійснення дій, перерахованих в пунктах. 1.1, 1.2, 1.3 цього Додатку, наступними способами: – шляхом надання Інтренет-магазину відповідного письмового повідомлення. При наявності технічної можливості Інтернет-магазина, Покупець також має право висловити відмову від здійснення дій, зазначених у пунктах 1.1, 1.2, 1.3 цього Додатку, шляхом вчинення Інтернет-магазином певних конклюдентних дій, які дозволяють однозначно ідентифікувати Покупця і встановити його волевиявлення.